زبان شاعرانۀ هستی، ابن تیمیۀ ثانی

به گزارش خبرنگاران، رضا بابایی، نویسنده و پژوهشگر در یادداشتی با عنوان زبان شاعرانۀ هستی به اندیشه دکتر طاها عبدالرحمن پرداخته است:

زبان شاعرانۀ هستی، ابن تیمیۀ ثانی

دکتر طاها عبدالرحمان، متفکر معاصر مراکشی، کتابی دارد به نام اللغة و الفلسفه = زبان و فلسفه که رسالۀ دکتری او است و در سال 1979 میلادی در دانشگاه سوربن فرانسه از آن دفاع نموده است. طاها عبدالرحمان، سلفیست و معتقد به مدرنیتۀ اسلامی است؛ یعنی باور داشت که می توان دنیای مدرن ساخت که وامدار مدرنیتۀ غربی نیست.

دربارۀ آرای او که به تازگی در ایران نیز با اقبال برخی عالمان دینی روبه رو گردیده است، جداگانه باید سخن گفت. اینجا همین قدر بگویم که طاها عبدالرحمان، از مهم ترین متفکرانی است که آثار او پشتیبان فکری برای بنیادگرایان اسلامی است و گفت وگو با او پیچیده ترین مباحث را در حوزۀ دین شناسی معاصر پدید می آورد. اهمیت او در این است که سلفیسم میانه رو را از راه نظریه های علمی و فلسفی تئوریزه نموده است. به همین دلیل، نقد او در واقع مواجهه با یکی از منتقدان هوشمند مدرنیته و تمدن جدید است.

در دنیا عرب، گاهی او را ابن تیمیۀ ثانی خوانده اند و به نظر من لقب شایسته ای است؛ به ویژه از آن رو که وی تلاش بسیاری نموده است برای نقد میراث اندلسی دنیا اسلام. طاها عبدالرحمان در حوزۀ فلسفه نیز اندیشه هایی مبتکرانه دارد؛ از جمله دستوری که برای زبان فلسفه نوشته است و پرتوی که بر تعاملات ذهن فلسفی با زیستگاه زبانی انسان افکنده است. او که خود در دوره ای از عمر، پیشۀ شاعری داشته است، اعتقاد دارد که زبان هستی، شاعرانه است و اگر کسی این زبان را نیاموزد، هستی شناسی او به کمال نسبی هم نمی رسد. گفت وگو دربارۀ زبان هستی در عرفان و تصوف نیز سابقه دارد. مولوی آرزو می کرد که هستی به زبان ساده تری با او سخن بگوید:

کاشکی هستی زبانی داشتی تا ز هستان پرده ها برداشتی

هر چه گویی ای دم هستی از آن پردۀ دیگر برو بستی بدان

آفت ادراک آن، قال است و حال خون به خون شستن محالست و محال

یعنی دم های هستی(موجوات متعین) زبانی گنگ و ابهام زا دارند و همچنان که خون، خون را نمی شوید، قیل وقال ما نیز فرایند ادراک را پیچیده تر می نماید؛ مگر اینکه هستی مطلق خود به سخن آید و پرده از رازها بردارد. مولوی این گفت وگو را با ماه نیز دارد. در دفتر اول می گوید: ماه بدون گفتار و بدون لفظ و صدا، راه را به شبروان نشان می دهد؛ اما اگر همین ماه زبان نیز بگشاید، نورٌ علی نور است: لیک اگر در گفت آید قرص ماه شبروان را زودتر آرد به راه ماه بی گفتن چو باشد رهنما چون بگوید شد ضیا اندر ضیا

تأملات فلسفی طاها عبدالرحمن به اینجا می رسد که هستی به زبان شعر با انسان سخن گفته است. هیچ شعری را نمی توان درست خواند و فهمید، مگر آنکه پیشتر در وزن آن خطا ننموده باشیم. آگاهی از وزن شعر، مقدمۀ درست خوانی آن شعر است. فهم هستی موزون نیز برای ذهن هایی آسان تر است که نخست از حال و هوای نثر بیرون آمده باشند و بدانند که در دنیای به سر می برند که هر جزئی از آن، همچون کلمه ای در سخنی موزون و در شبکه ای گسترده از ارتباطات مرئی و نامرئی است تا به قافیه ختم گردد. وقتی سخنی را موزون ندانستی، کلمه آهنگی ناهماهنگ دارد و ناهماهنگی، شروع پراکنده گویی ها و بریدگی ها و تفسیرهای اتمیک از اجزای هستی است. طاها عبدالرحمان برای این مدعیات، استدلال های نظری نیز به میان می آورد؛ اما فارغ از اینکه سخن او چقدر پذیرفتنی باشد، فصلی خواندنی در کتاب آنتولوژیک گگردده است.

منبع: خبرگزاری مهر

به "زبان شاعرانۀ هستی، ابن تیمیۀ ثانی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "زبان شاعرانۀ هستی، ابن تیمیۀ ثانی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید