نرخ بیکاری زنان همچنان بیش از مردان

نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران حاکی از آن است که در پاییز 1397 نرخ بیکاری 11.7 درصد و نرخ مشارکت مالی 40.5 درصد بوده است.

نرخ بیکاری زنان همچنان بیش از مردان

به گزارش خبرنگاران، بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران، آنالیز نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر در کل کشور نشان می دهد که در پاییز سال گذشته 11.7 درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده اند که این نرخ نسبت به پاییز 1396، تغییری نکرده و نسبت به تابستان سال گذشته، 0.5 درصد کاهش را به دنبال داشته است.

افزایش نرخ بیکاری شهرها در سال 97

آنالیز نرخ بیکاری کل کشور نشان می دهد که نرخ بیکاری در مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی بالاتر بوده است. نرخ بیکاری نقاط شهری در پاییز 1396، 13.1 درصد بوده که با 0.1 درصد افزایش به 13.2 درصد در پاییز 97 رسیده است. این در حالی است که نرخ بیکاری در مناطق روستایی طی پاییز 96، 7.9 درصد بوده و با 0.3 درصد کاهش به 7.6 درصد در پاییز 1397 رسیده است. با مقایسه اطلاعات موجود در می یابیم که تفاوت در نرخ مذکور در مناطق شهری و روستایی در پاییز 1397 نسبت به پاییز 1396، 0.4 درصد رشد داشته به نحوی که از رقم 5.2 درصد در پاییز 1396 به 5.6 درصد در پاییز 1397 افزایش داشته است. همچنین نرخ بیکاری در مناطق روستایی در پاییز 1397، نسبت به فصل مشابه سال قبل 0.3 درصد کمتر شده و نسبت به تابستان سال قبل تغییری نداشته است.

مشارکت روستاییان بیشتر از شهرنشینان

گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار از آنالیز نرخ مشارکت مالی جمعیت 10 ساله و بیشتر مناطق روستایی و شهری نیز بیانگر آن است که نرخ مشارکت مالی کل کشور در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری بالاتر بوده است؛ به نحوی که نرخ مشارکت مالی مناطق روستایی در پاییز 96، 41.4 درصد بوده که با 1.2 درصد افزایش به 42.6 درصد در پاییز 97 رسیده است؛ این در حالی است که نرخ مشارکت مالی مناطق روستایی در فصل تابستان 43.2 درصد بوده و در مقایسه با فصل پاییز 0.6 درصد کاهش را نشان می دهد. به این ترتیب روستاییان مشارکت مالی بیشتری در سال گذشته از خود نشان دادند.

افزایش بیکاری زنان در تابستان گذشته

در تحلیل نمودار نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر کل کشور به تفکیک جنس در می یابیم که نرخ بیکاری در تمام فصول در مردان نسبت به زنان پایین تر بوده است؛ به نحوی که نرخ بیکاری زنان در پاییز 1396، 19 درصد بوده و در تابستان 1397 افزایش یافته و به 19.8 درصد رسیده است اما در پاییز سال 97 با کاهش 1.8 درصدی همراه بوده و به 18 درصد تنزل یافته است. این در حالی است که در پاییز 96 نرخ بیکاری مردان 10 درصد بوده و در تابستان 97 با 0.3 درصد رشد به 10.3 درصد رسیده است اما در پاییز 97 دو درصد کاهش یافته است به این ترتیب اگر چه نرخ بیکاری زنان در پاییز سال گذشته نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن کاهش داشته اما زنان در بازار کار همچنان از مردان بی کارترند.

بالا رفتن مشارکت مالی در سال 97

اما آنالیز نمودار نرخ مشارکت مالی جمعیت 10 ساله و بیشتر کل کشور حاکی از آن است که نرخ مشارکت مالی مردان تفاوت چشمگیری نسبت به زنان داشته است چرا که نرخ مشارکت مردان در پاییز 96، 64 درصد بوده و در تابستان 97 به 65.3 درصد رسیده است که رشد 1.3 درصدی را نشان می دهد. هر چند که در پاییز 97 این نرخ در مقایسه با پاییز 97 با کاهش 0.9 درصدی همراه بوده اما نسبت به سال 96 افزایش نرخ مشارکت مالی را نشان می دهد. با آنالیز نمودار فوق، اختلاف بین نرخ مشارکت مالی در میان زنان و مردان در پاییز 1397 نسبت به فصل مشابه در سال قبل (پاییز 1396) 0.4 درصد افزایش و نسبت به تابستان سال 1397، 0.9 درصد کاهش داشته است.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "نرخ بیکاری زنان همچنان بیش از مردان" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "نرخ بیکاری زنان همچنان بیش از مردان"

نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید