دسترسی به منابع بیشتر با افزایش سرمایه صندوق های پژوهش و فناوری

عضو هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: هر چه میزان سرمایه صندوق های پژوهش و فناوری بیشتر باشد، منابعی که به وسیله صندوق نوآوری و شکوفایی در اختیار صندوق های پژوهش و فناوری استان ها قرار می گیرد، بیشتر است.

دسترسی به منابع بیشتر با افزایش سرمایه صندوق های پژوهش و فناوری

به گزارش خبرنگاران، محمد صادق خیاطیان امروز در نشست خبری با موضوع ارائه گزارش خدمات جدید صندوق نوآوری و شکوفایی که در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان برگزار گردید، اظهار کرد: بر اساس خدمات جدید صندوق نوآوری و شکوفایی مدل ارائه خدمات به شرکت های دانش بنیان تغییر نموده است.

وی به نهادهای استانی در حوزه های علمی، فناوری و صنعتی توصیه کرد که در افزایش سرمایه صندوق پژوهش و فناوری استان اصفهان مشارکت نمایند، زیرا هر چه سرمایه صندوق های پژوهش و فناوری بیشتر باشد، منابعی که به وسیله صندوق نوآوری و شکوفایی در اختیار صندوق پژوهش و فناوری های استان ها قرار می گیرد، بیشتر است.

عضو هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: در حال حاضر بیش از 4 هزار و 200 شرکت دانش بنیان در کل کشور مجوز دارند که حدود 400 شرکت در استان اصفهان مشغول به فعالیت هستند. این شرکت ها از نظر پراکندگی جغرافیایی و انواع به چهار دسته نوپا 1و2، فراوریی 1 و 2 تقسیم می شوند.

ارائه 216 میلیارد تسهیلات به صندوق های پژوهش و فناوری در یک ماه گذشته

خیاطیان در پاسخ به پرسشی مبنی بر ارائه تسهیلات به صندوق پژوهش و فناوری استان اصفهان، با بیان اینکه 10 درصد شرکت های دانش بنیان کشور در استان اصفهان فعالیت دارند، گفت: بسیاری از شرکت ها بر حسب اندازه و نوع فعالیت خدمات متنوعی دریافت می نمایند. هر چه صندوق ها توانمندتر باشند، منابع بیشتری دریافت خواهند کرد و هرچه سرمایه افزایش یابد، این منابع بهتر جذب می گردد.

وی توضیح داد: طی یک ماه گذشته 12 صندوق پژوهش و فناوری از جمله شهرهای مشهد، یزد، اصفهان و قم و … مبلغی حدود 216 میلیارد تومان تسهیلات دریافت نموده اند. در سال 96 اکثر وام ها به وسیله عاملیت زیر 500 میلیون تومان بوده که 11.5 میلیارد تومان پرداخت شده است.

عضو هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان در سال 1389 به تصویب رسید، توضیح داد: این قانون پیشرو در حوزه شرکت های دانش بنیان و با هدف حمایت از این شرکت ها، توسعه فناوری های پیشرفته و تجاری سازی اختراعات به تصویب رسید. در ماده 5 قانون، صندوقی با نام صندوق نوآوری و شکوفایی با سرمایه اولیه سه هزار میلیارد تومان برای تامین اقتصادی شرکت های دانش بنیان تشکیل شد.

خیاطیان ادامه داد: این صندوق از سال 1392 به طور خاص و عملی کار خود را شروع کرد و با مدیریت جدید صندوق و مشاهده سیر صعودی شرکت های دانش بنیان رشد پیدا کرد، به طوری که در این دوره حدود سه تا چهار هزار شرکت دانش بنیان در فاصله سال های 92 تا 97 ایجاد و مخاطبان اصلی صندوق نوآوری و شکوفایی شدند.

وی با بیان اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی با ایجاد تحولاتی روش های ارائه خدمات و تسهیلات را تغییر داد، اضافه کرد: به واسطه حجم زیاد مراجعه شرکت های دانش بنیان به صندوق نوآوری و شکوفایی برای دریافت انواع خدمات باید روش های پاسخگویی مناسبی تنظیم گردد که خوشبختانه در این دوره این مهم با موفقیت به انجام رسید. اما در حال حاضر با ایجاد تغییراتی روند ارائه خدمات به شکل مناسب تری ارائه می گردد.

عضو هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد: در فاصله این پنج سال، عمده فعالیت های صندوق بیشتر در حوزه ارائه تسهیلات بود. از سال 1397 موج مراجعه به صندوق توسط شرکت های دانش بنیان کاسته شد و فرصتی ایجاد کرد که تحولاتی در صندوق ایجاد گردد و از ابزارهای جدید برای ارائه خدمات استفاده گردد.

خیاطیان، دلیل کاهش مراجعات شرکت های دانش بنیان را بعضی به دلیل خارج شدن از صلاحیت دانش بنیان تعدادی از شرکت ها و بعضی دریافت تسهیلات شرکت های دانش بنیان اعلام نمود.

وی با تاکید بر اینکه انواع خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی بر اساس قانون و آیین نامه های اجرایی در چهار دسته طبقه بندی می گردد، شرح داد: مهم ترین خدمت صندوق نوآوری و شکوفایی از گذشته تا حال حاضر در حوزه ارائه تسهیلات بوده است که در نظر داریم با رویکرد جدید روش های ارائه تسهیلات تغییر یابد.

عضو هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد: دومین ابزار ضمانت نامه های اجرایی است که امیدواریم با توجه به احتیاج شرکت ها در آیین نامه جدید توسعه پیدا کند.

سرمایه گذاری از اولویت مهم صندوق نوآوری و شکوفایی در سال جدید

وی سرمایه گذاری را اولویت سوم صندوق نوآوری و شکوفایی اعلام نمود و گفت: متاسفانه در سال های گذشته از این ابزار به خوبی استفاده نشده که در نظر داریم با تعاریف و مدل های جدید با توجه به احتیاج کشور موضوع سرمایه گذاری را به اولویت نخست صندوق نوآوری و شکوفایی تبدیل کنیم.

خیاطیان اضافه کرد: در این دوره سرمایه گذاری موضوع مهم صندوق اعلام شده است، به گونه ای که دیگر به صورت مستقیم نیست، بلکه به وسیله صندوق های پژوهش و فناوری انجام می گردد. بر اساس تعریف جدید، طرحی که دارای قابلیت مناسب است و به صندوق نوآوری و شکوفایی داده گردد، تا چهار برابر مبلغ سرمایه گذاری یاری خواهد شد. این شرایط جدید فرصت مناسبی برای صندوق های پژوهش و فناوری است که طرح های مناسبی با قابلیت سرمایه گذاری را شناسایی و معرفی نمایند تا منابع مناسب را جذب نمایند.

وی چهارمین موضوع مورد بحث در صندوق نوآوری و شکوفایی را توانمندسازی اعلام نمود و گفت: این حوزه تا کنون به وسیله آموزش های عمومی و تخصصی و ارائه تسهیلات به شرکت ها برای حضور در نمایشگاه های مختلف ارائه شده است. اکنون به دنبال تخصصی تر کردن آموزش ها هستیم تا با رویه ای هدفمند و تخصصی محور دنبال گردد.

عضو هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد: در این حوزه در نظر داریم از خدماتی از قبیل مجوزهای داخلی و بین المللی برای شرکت در نمایشگاه های بین المللی و یا اعطای مجوز ثبت پتنت داخلی و بین المللی استفاده کنیم.

خیاطیان با بیان اینکه تاکنون اغلب خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی مبتنی بر پاسخگویی خود صندوق بوده است، گفت: خوشبختانه در قانون همکار خوبی برای صندوق نوآوری و شکوفایی تحت عنوان صندوق های پژوهش و فناوری پیش بینی شده است که اکنون به صورت جدی تر از آن استفاده می کنیم.

وی توضیح داد: شکل گیری اولیه صندوق های پژوهش و فناوری بر حسب قانون برنامه سوم شروع شد و در برنامه چهارم ادامه یافت، به گونه ای که تا آخر برنامه چهارم تعداد 18 صندوق پژوهش و فناوری ایجاد شد. در ماده پنجم پیش بینی برای این صندوق نشده بود و عملاً درخواست جدیدی ثبت نشد، اما پس از پیگیری ها در ماده 44 قانون برطرف مواد فراوری، اجازه ایجاد صندوق های پژوهش و فناوری و مشارکت دولت پیش بینی شد و دبیرخانه آن به صندوق نوآوری و شکوفایی داده شد.

خیاطیان با تاکید بر اینکه از این زمان به بعد حمایت از صندوق های پژوهش و فناوری بر عهده صندوق نوآوری و شکوفایی قرار داده شد، گفت: بر اساس قانون، صندوق نوآوری و شکوفایی باید پنج درصد منابع خود را به صندوق های پژوهش و فناوری تخصیص دهد که تا حدودی مغفول مانده بود. در این دوره در نظر داریم شرکت های دانش بنیانی که عدد تسهیلات کم دارند، بتوانند از خدمات صندوق های پژوهش و فناوری استفاده نمایند.

عضو هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی اضافه کرد: نخستین سیاست در این دوره این است که تقاضاهای زیر 500 میلیون تومان که تعداد درخواست های بالایی را شامل می گردد به صندوق های پژوهش و فناوری واگذار شوند.

حدود 25 صندوق پژوهش و فناوری در کشور فعال است

عضو هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه صندوق پژوهش و فناوری استان اصفهان یکی از قدیمی ترین صندوق های کشور است، گفت: در حال حاضر حدود 45 صندوق پژوهش و فناوری در کشور مجوز فعالیت دارند که حدود 25 عدد به صورت فعال مشغول به کار هستند.

وی در شرح همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی با صندوق های پژوهش و فناوری کشور گفت: در دو قالب همکاری انجام می گردد؛ یکی در قالب ارائه تسهیلات با نرخ مناسب و سود پایین است، به این صورت که صندوق می تواند به شرکت های دانش بنیان یا غیر دانش بنیان تسهیلات از صفر درصد تا 18 درصد سود ارائه دهد. مورد دیگر ارائه خدمات به صورت خط اعتباری است که از منابع صندوق نوآوری و شکوفایی تامین می گردد و شرکت های دانش بنیانی که تسهیلات زیر 500 میلیون تومان بخواهند، از آن استفاده می نمایند.

وی با بیان اینکه اغلب شرکت های دانش بنیان در حوزه تقاضا مشکل دارند، اظهار کرد: تاکنون برای این مشکل فکری نشده بود. در جهان ابزارهایی برای تحریک تقاضا استفاده می گردد. اکنون در صندوق نوآوری و شکوفایی از ابزار استثنا و لیزینگ برای ترغیب خریداران استفاده خواهیم کرد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "دسترسی به منابع بیشتر با افزایش سرمایه صندوق های پژوهش و فناوری" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "دسترسی به منابع بیشتر با افزایش سرمایه صندوق های پژوهش و فناوری"

نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید